Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef Leren met Lef

Laatste Nieuws

 

nwnws3.png

 

 

Van Heemstraschool

Protestants Christelijke Basisonderwijs Hattem

In een open sfeer van wederzijds respect en onderling vertrouwen met leerkrachten, leerlingen en ouders, willen wij, als protestants christelijke school, in een veilige omgeving de kinderen een structuur bieden, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en tot leren komt met behulp van de principes van Dalton, namelijk: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.