Home  

Van Heemstraschool
Protestants Christelijke Basisonderwijs Hattem
In een open sfeer van wederzijds respect en onderling vertrouwen met leerkrachten,
leerlingen en ouders, willen wij, als protestants christelijke school,
in een veilige omgeving de kinderen een structuur bieden, waarbinnen ieder
kind zich optimaal kan ontwikkelen en tot leren komt met behulp van de principes
van Dalton, namelijk: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.