Voor- en tussen schoolse opvang

De van Heemstraschool biedt binnen haar muren voorschoolse opvang (VSO) aan.

De VSO is mogelijk vanaf 07.30 uur op alle werkdagen.
De kinderen worden 's morgens opgevangen in de personeelskamer. Ze kunnen hier de dag ontspannen beginnen met bijvoorbeeld een spelletje, een boekje lezen of lekker niets doen.

Lunchbox.jpgDe kinderen die gebruik maken van de VSO moeten uiterlijk om 19.00uur op de dag voorafgaand aan de gewenste opvangdag worden aangemeld op het volgende mailadres: vso@vanheemstraschool.nl
De kosten bedragen € 4 per keer. Vanaf 8.00 uur wordt € 2 per kind gerekend.
Indien kinderen op vaste dagen komen, moeten zij bij afwezigheid tijdig (12 uur tevoren) worden afgemeld op hetzelfde mailadres. Bij ziekte graag zo vroeg mogelijk afmelden.

 

Zijn er nog vragen, mail gerust naar vso@vanheemstraschool.nl