MR van de Van Heemstraschool

 
Samenstelling van de Mr van de van Heemstraschool per 01-09-2020

Ouderlid Marga Moesker Tot 01-07-2022
Ouderlid Linda Molenaar Tot 01-07-2023
Ouderlid Bart ten Brinke Tot 01-07-2023
Personeelslid Niels Schipper Tot 01-07-2022
Personeelslid  Vacature Vanaf 01-07-2021
Personeelslid Gerke Hoogers Tot 01-07-2022

 

   

inspraak.jpg

Algemeen emailadres van de mr is
mrvhs@vanheemstraschool.nl

 

Vergaderdata:

08-09-2020, 27-10-2020,  15-12-2020 , 09-02-2021,

02-03-2021, 20-04-2021,  25-05-2021,  22-06-2021

 Verslagen van de vergaderingen

verslagen 2020-2021

   
 notulen vergadering 23-06-2020 (einde schooljaar)    
 notulen vergadering 08-09-2020     
 notulen vergadering 27-10-2020     
  notulen vergadering 15-12-2020    
  notulen vergadering 09-02-2021     
  notulen vergadering 02-03-2021     
  notulen vergadering 20-04-2021     
  notulen vergadering 25-05-2021