MR van de Van Heemstraschool

 
Samenstelling van de Mr van de van Heemstraschool per 01-09-2019

Voorzitter Marga Moesker Tot 01-07-2022
Ouderlid Vacature Tot 01-07-2023
 Ouderlid Vacature Tot 01-07-2023
Personeelslid Niels Schipper Tot 01-07-2021
Personeelslid / secretaris Jens Schuiling Tot 01-07-2022
Personeelslid Gerke Hoogers Tot 01-07-2021 

 

   

inspraak.jpg

Algemeen emailadres van de mr is
mrvhs@vanheemstraschool.nl

 

Vergaderdata:

 08-09-2020, 27-10-2020,  15-12-2020 , 26-01-2021,

09-03-2021, 20-04-2021,  18-05-2021,  22-06-2021

 Verslagen van de vergaderingen

verslagen 2020-2021

   
  notulen vergadering 23-06-2020 (einde schooljaar)