Bestuur en commissies
Stichting Cambium (www.stichtingcambium.nl)
Logo-Cambium-met-payoff.pngCentraal Bureau
Postadres:Postbus 24, 8180 AA Heerde
Op maandag en dinsdag is het bezoekadres: 
Uilennest 10, 8051HB Hattem 
Telefoon: 06 - 38 14 92 64 of 06 - 38 14 92 65 
Email: secretariaat@stichtingcambium.nl  

Schoolmaatschappelijk werk
Fia van den Pol (donderdag in Hattem en dinsdag/woensdag in Epe)
FiavandenPol@verian.nl
0652745058
Het centrum jeugd en gezin (CJG) is gevestigd op
Daendelsweg 2 (boven het zwembad)

Ouderwerkgroep
Voor informatie kunt u zich wenden tot de directie of
email: owg@vanheemstraschool.nl

Medezeggenschapsraad
Voor informatie kunt u zich wenden tot de directie of
email: mrvhs@vanheemstraschool.nl