lok 1 Groep 3 Margreet vd Ziel en Gerke Hoogers
 lok 2 Groep 1/2 b Niels Schipper
 lok 3 Groep 1/2 a ALiz de Jong
 lok 4 VSO / BSO Partout
 lok 5 Werk Werklokaal
 lok 6 Groep 4 Linda 
 lok 7 Groep 5  Hendriette Agterhuis en Iwan Brink
 lok 8 Groep 6 Jens Schuiling en Tineke de Vries
 lok 9 Groep 7 Nina Stobbelaar
 lok 10 Groep 8 Mirjam Gözek en Loes v Dijk
 lok 11 Groep  7/8 Jeanine van 't Ende en Marije Koopman
 kleine uiltje    Techniek / Handvaardigheid lokaal