lok 1 Groep 3 Margreet vd Ziel en Gerke Hoogers
 lok 2 Groep 1/2 b Nina Stobbelaar
 lok 3 Groep 1/2 a Liz de Jong
 lok 4 VSO / BSO Partou
 lok 5 Werk Werklokaal
 lok 6 Groep 4 Tineke de Vries en Linda van der Vegte
 lok 7 Groep 5 Hendriette Agterhuis en Rimke Voerman
 lok 8 Groep 6 Jens Schuiling en Marije Koopman
 lok 9 Groep 7 Jeanine van 't End
 lok 10 Groep 8a Mirjam Gözek en Loes v Dijk
 lok 11 Groep  8b Niels Schipper
 Kleine uiltje    Techniek / Handvaardigheid lokaal