lok 1 Groep 1/2 a Jennifer Kruiter en Linda van der Vegte
 lok 2 Groep 1/2 b Nina Stobbelaar
 lok 3 Groep 3 Margreet van der Ziel en Gerke Hoogers
 lok 4 VSO / BSO Partou
 lok 5 Groep 5 Mirjam Tromp en Annerieke van den Beld
 lok 6 Groep 4 Liz Lunenborg en Hendriette Agterhuis
 lok 7 Groep 6 Niels Schipper
 lok 8 Groep 7 Loes van Dijk en Rimke Voerman
 lok 9 Groep 8 a Henk Romkes
 lok 10 Groep 8 b Jeanine van 't Ende
 lok 11   De Zaaier - groep 7
 Kleine uiltje   De Zaaier - groep 8