Algemeen

Ouders

Graag betrekken we u, als ouder(s)/verzorger(s), bij het onderwijs aan uw
kind op de Van Heemstraschool. Uw betrokkenheid is immers van groot
belang voor de ontwikkeling van uw kind.

– In de periodieke 10-minuten-gesprekken staan zowel uw belangen
als de vorderingen van uw kind centraal.*
– Tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het
schooljaar geven we u graag een kijkje in het dagelijks leven in de
groep van uw kind.
– Ook leuke en minder leuke of praktische nieuwtjes zijn onderdeel van
het schoolleven van uw kind. We houden u hiervan graag op de
hoogte via de digitale nieuwsbrief.
– En omdat we altijd hulp kunnen gebruiken om de schooltijd van uw
kind zo aangenaam mogelijk te maken, vragen we u in de
‘ouderhulpbrief’ om u op te geven voor één of meerdere activiteiten
waarbij wij een beroep op u kunnen doen. Vele handen maken
samen licht en gezellig werk!

* Er kunnen zaken zijn die zich niet zo gemakkelijk laten bespreken. In dat
geval kunt u een apart gesprek aanvragen.

Contact tussen ouders en school (en vice versa) vinden wij heel belangrijk.
Als u iemand van school wilt spreken, kan dit praktisch altijd. Een
telefoontje, mail of Parro bericht is voldoende en we zoeken samen naar
een moment waarop we kunnen afspreken.

 

De bouwcoördinator is op dinsdag bereikbaar.
Niels Schipper (ma t/m vr)
tel. school: 038-4441277
e-mail: nielsschipper@stichtingcambium.nl

 

De intern begeleider is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.
Gerke Hoogers
tel. school: 038-4441277
e-mail: gerkehoogers@stichtingcambium.nl

 

Met de directeur kunt u het beste telefonisch een afspraak maken.
Johan Bisschop
tel. school: 038-4441277
e-mail: johanbisschop@stichtingcambium.nl

De Van Heemstraschool is onderdeel van: