Medezeggenschapsraad

 

MR van de Van Heemstraschool

De MR heeft als taak de schoolleiding, gevraagd of ongevraagd, te toetsen omtrent het
beleid van de school. In een aantal gevallen is er instemming van de MR nodig om het
beleid te kunnen uitvoeren. De taken en bevoegdheden hiervan zijn beschreven in de “Wet
Medezeggenschap Scholen” (WMS). De raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de
ouders en een vertegenwoordiging van het personeel. Wij komen ongeveer 7 keer per jaar
bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het vergaderrooster en de verslagen van de
vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de school. MR JAARVERSLAG 2022 – 2023

 

Samenstelling van de MR van de Van Heemstraschool per 01-09-2021

Ouderlid Nanda Smit Tot 01-07-2027
Ouderlid Linda Molenaar Tot 01-07-2027
Ouderlid Bart ten Brinke Tot 01-07-2027 (voorzitter)
Personeelslid Mirjam Tromp Tot 01-07-2025
Personeelslid Nina Stobbelaar per januari 2024 Tot 01-07-2027
Personeelslid Liz Lunenborg Tot 01-07-2025

De Van Heemstraschool is onderdeel van: