Schooltijden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14.15 uur

Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur

De Van Heemstraschool hanteert een continurooster. Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag spelen de leerlingen na het middageten met hun eigen
bouw een half uur buiten. Dit gebeurt onder begeleiding van leerkrachten en
overblijfouders.

De bel gaat vijf minuten voor schooltijd, zodat de kinderen rustig naar binnen
kunnen komen en de lessen op tijd kunnen beginnen. Bij hevige regenval zal
er een “regenbel” gaan (2 korte belsignalen). Vanaf de bel mogen de kinderen
dan naar binnen.

Op vrijdagochtend hanteren wij een open inloop in de
onderbouw. Dit betekent dat u vanaf 8.20 uur uw zoon/ dochter zelf in de klas
mag brengen om samen een activiteit te kiezen. Om 8.30 uur starten wij met
de dag en verzoeken wij u om de school te verlaten.

De Van Heemstraschool is onderdeel van: