Missie en visie

Ons Motto

Samen leren, samen groeien” is een slagzin die ons aanspreekt. Omdat we elkaar nodig hebben in onze ontwikkeling, zetten we sterk in op samenwerking. Elke dag proberen we elkaar te helpen om steeds meer vaardigheden eigen te maken die belangrijk zijn voor de rest van ons leven. Iedereen leert in zijn of haar eigen tempo, maar we groeien allemaal. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het personeel.

Identiteit

Wij geloven dat we allemaal waardevol en van betekenis zijn voor God en voor elkaar. Wij willen vanuit Zijn woord respect en begrip voor elkaar meegeven. Wetende dat Zijn liefde er voor ons allemaal is en we deze mogen uitdragen.

Kind & Onderwijs

Wij weten dat we allemaal verschillend zijn en respecteren elkaars opvattingen en ideeën. We zijn een Kanjerschool en laten leerlingen leren over zichzelf, en over de omgang met de ander. Wij gaan bewust en zorgvuldig met onszelf, elkaar en onze omgeving om. We leren en werken samen. Hierbij onderzoeken we wat we kunnen leren van anderen, zowel binnen als buiten de school. Wij denken na over de gevolgen van ons handelen en proberen elke dag de beste keuzes te maken. Wij treden onze omgeving, de wereld en het leven nieuwsgierig tegemoet. Wij gaan uitdagingen niet uit de weg, maar zien het als een kans om onszelf te ontwikkelen.

Partnerschap

Onderwijs maak je samen, in verbinding met de ander. Daarom werken wij samen vanuit partnerschap met ouders, de wijk, de gemeenschap, de bedrijven en de scholen om ons heen. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school; elk vanuit de eigen rol, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Zo werken wij samen aan de ontwikkeling van de leerling.

Professionele organisatie

Bij de Van Heemstraschool werken professionele medewerkers in een lerende organisatie waarin leerlingen en medewerkers optimaal tot persoonlijke ontwikkeling komen. Het handelen van medewerkers zorgt ervoor dat leren op een manier gebeurt die bij je past, uitdagend is en ruimte geeft om invloed te hebben op je eigen leerproces. Medewerkers zijn gericht op relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en zijn in staat deze toe te passen in het onderwijsaanbod.

Financiën, Beheer en Huisvesting

Wij zijn goed georganiseerd, kwaliteits- en toekomstgericht en financieel gezond. Inkomsten zijn bedoeld om goed onderwijs te bieden. Financiële middelen besteden wij zoveel mogelijk aan het primaire proces.

Meld je aan
De Van Heemstraschool is onderdeel van: