Missie en visie

Ons Motto

Samen leren, samen groeien” is een slagzin die ons aanspreekt. Omdat we elkaar nodig hebben in onze ontwikkeling, zetten we sterk in op samenwerking. Elke dag proberen we elkaar te helpen om steeds meer vaardigheden eigen te maken die belangrijk zijn voor de rest van ons leven. Iedereen leert in zijn of haar eigen tempo, maar we groeien allemaal. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het personeel.

Identiteit

Wij geloven dat we allemaal waardevol en van betekenis zijn voor God en voor elkaar. Wij willen vanuit Zijn woord respect en begrip voor elkaar meegeven. Wetende dat Zijn liefde er voor ons allemaal is en we deze mogen uitdragen.

Kind & Onderwijs

Wij weten dat we allemaal verschillend zijn en respecteren elkaars opvattingen en ideeën. We zijn een Kanjerschool en laten leerlingen leren over zichzelf en over de omgang met de ander.

Door thematisch werken verbinden wij basisvaardigheden en brede kennis met elkaar zodat er een rijke samenhang ontstaat tussen wat we weten, willen, kennen, kunnen en ervaren. Wij gebruiken nieuwe inzichten, methodieken, leermiddelen en werkwijzen vanuit ons Daltononderwijs.

Wij gaan uitdagingen niet uit de weg, maar zien het als een kans om onszelf te ontwikkelen. Hierbij onderzoeken we wat we kunnen leren van anderen, zowel binnen als buiten de school. Wij denken na over de gevolgen van ons handelen en gaan ervoor om elke dag de beste keuzes te maken. Wij treden onze omgeving, de wereld en het leven nieuwsgierig tegemoet.

Partnerschap

Wij werken samen vanuit partnerschap met ouders, de buurt, de gemeenschap, de bedrijven en de scholen om ons heen. Wij zien ouderbetrokkenheid als een essentiële samenwerking tussen ouders en school; elk vanuit de eigen rol, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Zo werken wij samen aan de ontwikkeling van de leerling.

Professionele organisatie

Vakbekwaamheid is belangrijk op de Van Heemstraschool. Alle medewerkers ontwikkelen zich persoonlijk maar ook in teamverband om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Wij hebben oog voor nieuwe inzichten, methoden en werkwijzen en passen die toe om ons vak te verbeteren.

Financiën, Beheer en Huisvesting

Wij zijn goed georganiseerd, kwaliteits- en toekomstgericht en financieel gezond. Inkomsten zijn bedoeld om goed onderwijs te bieden. Financiële middelen besteden wij zoveel mogelijk aan het primaire proces. Hiermee realiseren we de voorwaarden voor een positief leer-, leef- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers.

Meld je aan
De Van Heemstraschool is onderdeel van: