Cambium

Stichting

Cambium is een stichting die bestaat uit zeven christelijke scholen. Ze zijn gevestigd in de kernen Hattem, Veessen, Wezep en Heerde.
Om onze opdracht te realiseren hebben wij op strategisch niveau een aantal gezamenlijke uitspraken geformuleerd, die in de komende jaren voor ons richtinggevend zijn. Deze ambities zijn langs zeven hoofdthema’s uitgezet en hebben invloed op ons onderwijs, de organisatie en de wijze waarop wij als medewerkers invulling geven aan ons professioneel handelen. Ze vragen ook iets van de basisprocessen van de organisatie; financiën, beheer, huisvesting en kwaliteit.

Pijlers

De zeven hoofdthema’s waarop de organisatie rust, zijn de pijlers: IDENTITEIT, KIND & ONDERWIJS, PARTNERSCHAP, PROFESSIONELE ORGANISATIE, FINANCIEN, BEHEER EN HUISVESTING

Hier kunt u het strategisch beleidsplan bekijken.

Meld je aan
De Van Heemstraschool is onderdeel van: