Kanjeronderwijs

We zijn een Kanjerschool. Dat houdt in dat we de omgang met elkaar heel belangrijk vinden. In de maatschappij dienen we samen te werken met onze medemens. Het draait om gedrag. Dat gaat niet vanzelf maar kunnen we wel leren. Vanuit huis voeden ouders hun kinderen op. Op school werken we daaraan in interactie met de medeleerlingen. Niet alleen met klasgenootjes, maar ook met kinderen uit andere groepen.
We hebben daarvoor tal van activiteiten en oefeningen tot onze beschikking.

In de eerste periode van een schooljaar besteden we daarom veel aandacht aan de groepsvorming in de zogeheten “Gouden weken”!
Voorbeeldgedrag werkt heel stimulerend. We verwachten van alle leerkrachten die opvoedende rol. Daarom blijven we ons ontwikkelen door nascholing te volgen via Kanjertrainingen.

De Van Heemstraschool is onderdeel van: