Ziekte / Verlof

Ziekte

Bij ziekte van uw kind dient kunt u uw kind tussen 8:00 uur en 8:15 uur telefonisch
afmelden. Tevens is het mogelijk om de leerkracht van uw kind een berichtje te sturen
middeld Parro.
Ook van een bezoek aan een dokter, tandarts enz., waarvan wij hopen dat u dit
zoveel mogelijk buiten de schooluren afspreekt, verwachten wij van tevoren bericht. De
school registreert de momenten/tijden/data dat het kind verzuimt alsook de reden van
de afwezigheid. Verzuim waarvoor geen verlof is verleend en te laat komen noteren wij
als ‘ongeoorloofd’.

Verlof

Voor het aanvragen van verlof vult u een formulier in. Deze is te verkrijgen bij de ingang
van de school, bij de bouwcoördinator en op de website. Bijzonder verlof behoort ruim
van tevoren schriftelijk bij de bouwcoördinator te worden aangevraagd. Meer informatie
over de leerplicht kunt u vinden op de website van de school.

Klik hier voor het formulier aanvraag buitengewoon verlof.
De Van Heemstraschool is onderdeel van: