IPC

IPC is een mooie werkwijze om onderwijs te geven aan de hand van thema’s.
In alle groepen werken de kinderen stapsgewijs aan gekozen projecten waarin we vakken zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Leerlingen zijn daardoor beter in staat om verbanden te leggen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden aanleren. De combinatie van kennis en vaardigheden zorgt voor een beter inzicht.
Leerlingen onthouden zo hun opgedane ervaringen langer.

We hanteren een cyclus van 5 stappen:
STARTPUNT – KENNISOOGST – THEMADOELEN – VERWERKING EN ONDERZOEK – AFSLUITING.
Alles wat er volgens deze IPC cyclus geleerd wordt, maken we zichtbaar op zogeheten prikwanden.

Curriculum voor het basisonderwijs – IPC Nederland (ipc-nederland.nl)

De Van Heemstraschool is onderdeel van: