Dalton

Op onze Daltonschool ligt de focus op vijf kernwaarden:
– het leren hanteren van verantwoordelijkheid;
– het leren zelfstandig te werken;
– het leren samen te werken;
– het leren reflecteren;
– het effectief inzetten van mensen, tijd en middelen. Wij als school en leerkrachten passen ons aan, aan de ontwikkeling en behoefte van de groep en het kind

Binnen ons Daltononderwijs wordt gewerkt aan brede vorming van het kind, met als doel het versterken van de eigen vaardigheden van kinderen.

De Van Heemstraschool is onderdeel van: