Sport / Gym

Informatie sport/ gym

Indien de lessen beginnen om 8.30 worden de kinderen bij de gymzaal of het zwembad
verwacht. Tijdens schooluren lopen of fietsen de kinderen altijd naar de gymzaal of het
zwembad onder toezicht van een groepsleerkracht, die zo nodig wordt geholpen door
ouders. Vanaf groep 5 mogen de kinderen die tot 14.15 uur gym- of zwemles hebben
rechtstreeks naar huis.

– De kleutergroepen gymmen in het speellokaal.
– De groepen 3, 4 en 5 gymmen in de gymzaal aan de Eierdijk.
– Vanaf groep 6 gymmen de groepen in de gymzaal aan de
Spoorstraat
– De groepen 5 en 6 zwemmen één keer per twee weken op de maandagmiddag in zwembad
mfc de Marke. Groep 5 de even weken, groep 6 de oneven weken

De Van Heemstraschool is onderdeel van: