1 juli 2023

Nieuwsbrief 10 (2022 – 2023)

Aan alle ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden.

Wanneer u deze nieuwsbrief leest, begrijpt u misschien een beetje de hectiek van de afgelopen weken. De nieuwe mensen stellen zichzelf voor en zijn erg gemotiveerd om in ons team en met jullie kinderen te gaan werken. Het geeft rust om te weten dat we na de vakantie met een voltallig team aan een nieuw schoolplan kunnen beginnen. Op 21 juli, de laatste schooldag, komt nieuwsbrief nr 11, de laatste van dit schooljaar.

Tot die tijd zullen we u zo goed mogelijk informeren via Parro.

30-06-2023 Nieuwsbrief 10

Team van Heemstraschool.

Bekijk al ons nieuws
De Van Heemstraschool is onderdeel van: