23 december 2022

Nieuwsbrief 4 (2022 – 2023)

Beste ouder(s) en verzorger(s),

U ontvangt hierbij de maandelijkse nieuwsbrief van onze school. Op maandagochtend 9 januari zijn alle ouders en leerlingen welkom op het schoolplein. Tussen 8.15 uur en 8.45 uur kunnen we elkaar dan een Gelukkig Nieuwjaar wensen, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

22-12-23 Nieuwsbrief 4

Namens alle collega’s wensen we u allemaal gezegende kerstdagen en alvast een goed en gezond 2023!

Bekijk al ons nieuws
De Van Heemstraschool is onderdeel van: