29 januari 2023

Nieuwsbrief 5 (2022 – 2023)

Aan alle ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden.

Hierbij de 1e nieuwsbrief van 2023! Naast alle Parro berichten informeren we u ook graag maandelijks op deze manier over de hoofdzaken die op school spelen.

27-01-2023 Nieuwsbrief 5

Team van Heemstraschool.

Bekijk al ons nieuws
De Van Heemstraschool is onderdeel van: