6 juni 2023

Nieuwsbrief 9 (2022 – 2023)

Aan alle ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van tevredenheid. Hoe het gaat op school en waar we naar toe werken. De uitslag van de onlangs gehouden onderzoek onder ouders toont hoe ouders de school ervaren. Wij zijn er in ieder geval blij mee. Namens het team wens ik iedereen een fijn Pinksterweekend. Woensdag verwachten we de leerlingen weer op school.

26-05-2023 Nieuwsbrief 9

Proeflessen-juni-2023

Oudertevredenheid School PO 41473-05PA-000 2022-2023

Team van Heemstraschool.

Bekijk al ons nieuws
De Van Heemstraschool is onderdeel van: